Metalo frezavimas CNC staklėmis

Projektas - UAB "SDL engineering" produktų dizaino sukūrimas

UAB „SDL engineering“ projektuoja ir gamina kontūro kirtimo, lenkimo, formavimo, gilaus tempimo ir progresinio štampavimo įrangą, taip pat virinimo konduktorius, matavimo-tikrinimo įrangą, detalių prototipus metalo formavimo įrangos gamyba, metalo štampavimas ir metalo gaminių gamyba. Siekiant išlaikyti pajamų augimą įmonė planuoja investuoti į naujų gaminių gamybą. Projekto metu planuojama sukurti tris naujus gaminių dizainus kurie pasižymės išskirtinėmis formomis, išvaizda, techninėmis ir funkcinėmis savybėmis. Produktai, sukurti pagal naujus dizainus, leis įmonei papildyti savo gaminių asortimentą bei praplėsti rinką Projekto sėkmingam įgyvendinimui buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ kvietimą. Sukūrus naujų gaminių dizainus bei pagaminus bandomąją gaminių seriją bus ruošiamasi produkcijos teikimui tarptautiniu mastu.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0125
Projekto pavadinimas: UAB „SDL Engineering“ produktų dizaino sukūrimas
Priemonė- pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-08-26 iki 2021-09-24
Skirta finansavimo suma: 29.989,68 EUR