Atsarginių dalių gamyba

Projektas - UAB "SDL engineering" investicijos į ekoinovacijas

UAB „SDL engineering“ projektuoja ir gamina kontūro kirtimo, lenkimo, formavimo, gilaus tempimo ir progresinio štampavimo įrangą, taip pat virinimo konduktorius, matavimo-tikrinimo įrangą, detalių prototipus metalo formavimo įrangos gamyba, metalo štampavimas ir metalo gaminių gamyba. Siekdama plėsti įmonės veiklą buvo nuspręsta įsigyti naujesnio modelio ekologiškesnes aplinkai štampavimo stakles. Kadangi investicijos į naujas stakles gana didelės buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ trečiąjį kvietimą. Tai jau antrasis įmonės įgyvendinamas projektas pagal šią priemonę. Projekto metu planuojama pakeisti pasenusias nebeefektyvins stakles. Naujos pagal projektą planuojamos įsigyti staklės atlikti tas pačias užduotis galės 4-5 kartus greičiau nei ankstesnės, tai leis sutaupyti elektros energijos sąnaudas. Naujosios staklės atitiks esamus reikalavimus dėl ekologiškumo. Staklės atitinka naujus ISO standartus, pagal kuriuos deklaruojami mažesni kenksmingų medžiagų sunaudojimai gamybos procese.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0068  
Projekto pavadinimas: UAB „SDL engineering” investicijos į ekoinovacijas
Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-09-10 iki 2021-09-30
Skirta finansavimo suma: 178.245,00 EUR