Lankstinio plieno apdirbimas

Projektas- UAB „SDL Engineering“ investicijos į produktų kūrimą kovai su COVID-19

Atsižvelgiant į šiuo metu esamą pasaulinę COVID-19 pandemiją, bei sekdama Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) ir Valstybinės sanitarinės inspekcijos rekomendacijomis UAB „SDL Engineering“ įgyvendiną projektą, kurio tikslas prisidėti prie COVID-19 viruso padarinių mažinimo. Projekto metu planuojama įsigyti modernią gamybos liniją, kurios pagalba bus sukurti ir rinkai pasiūlytos dezinfekavimo stotelės. Šios stotelės turės galimybę matuoti asmenų temperatūra įvertinant jų sveikatos būklę, bei pateikti reikalingas dezinfekavimo priemones. Projekto sėkmingam įgyvendinimui buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1- LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ kvietimą. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0037  
Projekto pavadinimas: UAB „SDL Engineering“ investicijos į produktų kūrimą kovai su COVID-19
Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1- LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2021-02-24 iki 2021-06-30
Skirta finansavimo suma: 861.650,00 EUR