Miltelinis dažymas, smėliavimas

Projektas - UAB "SDL engineering" technologinių ekoinovacijų diegimas

UAB „SDL engineering“ projektuoja ir gamina kontūro kirtimo, lenkimo, formavimo, gilaus tempimo ir progresinio štampavimo įrangą, taip pat virinimo konduktorius, matavimo-tikrinimo įrangą, detalių prototipus metalo formavimo įrangos gamyba, metalo štampavimas ir metalo gaminių gamyba. Siekdama plėsti įmonės veiklą buvo nuspręsta įsigyti naujesnio modelio ekologiškesnes aplinkai štampavimo stakles. Kadangi investicijos į naujas stakles gana didelės buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ kvietimą.

Įdiegtos technologines ekoinovacijas leistų padidinti darbuotojų našumą, užtikrintų saugesnę, ekologiškesnę, komfortiškesnę ir tvarkingesnę darbo aplinką. Projektu siekiama sumažinti naudojamų išteklių vartojimą, investuoti į technologinių procesų modernizavimą, kas leistų padidinti pardavimo apimtis bei užtikrinti eksporto rinkų plėtrą. Įdiegtos naujos technologijos leistų ženkliai sumažinti energetines sąnaudas ir naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0016  
Projekto pavadinimas: UAB „SDL engineering” technologinių ekoinovacijų diegimas
Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-04-12 iki 2019-04-12
Skirta finansavimo suma: 196.376,26 EUR